Autoškola

Nedílnou součástí vzdělávání v dopravě je Autoškola.

V této době již působím spíše jako poradce pro ty, kteří zvažují rozšíření řidičského oprávnění, či jiné věci týkající se Autoškoly. Mám za sebou působnost v nejedné autoškole jako instruktor výuky a výcviku. Dokonce jsem sám jednu autoškolu založil a dále s ní spolupracuji. Autobusová doprava mne zaměstnala natolik, že aktivní „autoškolování“ již neprovozuji.

Pokud bych mohl v tomto oboru někomu poradit, velmi rád budu nápomocen a nasměruji potřebným směrem. Informace a všeobecný přehled si stále udržuji svěží 🙂